Mở tài khoản chứng khoán phái sinh
11/01/2019 08:57 SA

Quy định mở tài khoản:
  •  Nhà đầu tư cần có tài khoản Chứng khoán cơ sở tại SBSI trước khi mở tài khoản phái sinh.
  •  Nhà đầu tư có thể mở tài khoản trực tiếp tại trụ sở chính/chi nhánh của SBSI hoặc thông qua Môi giới.
  •  Tài khoản của Nhà đầu tư sẽ được giao dịch sau 01 ngày kể từ ngày mở tài khoản thành công tại SBSI
Hồ sơ mở tài khoản:
Đối với Nhà đầu tư là cá nhân trong nước:
  •  HĐ mở TK giao dịch chứng khoán Phái sinh (2 bản: Nhà đầu tư giữ một bản, công ty giữ một bản)
  •  Bản sao CMND hoặc thẻ căn cước còn hạn sử dụng.
Đối với Nhà đầu tư là tổ chức trong nước:
  • HĐ mở TK giao dịch chứng khoán Phái sinh (2 bản: Nhà đầu tư giữ một bản, công ty giữ một bản)

  • Bản sao công chứng giấy ĐKKD của doanh nghiệp (quyết định thành lập đối với tổ chức xã hội), giấy phép hoạt động (nếu có); bản sao đăng ký mẫu dấu

  • Bản  sao CMND của chủ tài khoản và những người được ủy quyền thực hiện giao dịch. Trong trường hợp không có bản gốc đối chiếu thì bản sao này phải được công chứng

Quý khách vui lòng đăng ký mở tài khoản phái sinh tại đây
 

Hỏi đáp TT
VN-index:
HNX-index: