THỜI GIAN NHẬN VIỆC: ĐI LÀM SAU TẾT

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  • Chịu trách nhiệm chính về cho việc hoàn thành tốt và đúng thời hạn:
       Báo cáo phân tích để xét duyệt cho vay margin các mã chứng khoán trên thị trường;
       Báo cáo phân tích định giá để xét duyệt tự doanh các mã chứng khoán đã niêm yết hoặc chưa niêm yết (OTC) trên thị trường.
  • Hỗ trợ Cán bộ Quản lý trong công việc:
       Chủ động tìm hiểu về doanh nghiệp đang phân tích bao gồm các thông tin, hồ sơ đã được công bố và không được công bố;
       Chủ động đề xuất các mã chứng khoán tốt theo từng thời điểm để phục vụ hoạt động tự doanh của Công ty;
       Hỗ trợ tìm kiếm thêm các khách hàng/doanh nghiệp có nhu cầu vay margin.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng và Lãnh đạo Công ty.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1.  Trình độ/ Bằng cấp: Đại học                Chuyên ngành: Kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán,...

2.  Số năm kinh nghiệm làm việc: 01 năm trở lên.

3.  Ngoại ngữ: Tiếng Anh; Trình độ: nghe, nói, đọc, viết thông thạo

4.  Tin học: Thành thạo các phần mềm tin học phục vụ cho công việc

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

Nộp CV tiếng Việt về địa chỉ email: tuyendung@sbsi.vn/ tuyetnt@sbsi.vn
Tiêu đề email ghi rõ: Họ tên - Vị trí ứng tuyển