NƠI LÀM VIỆC: HÀ NỘI

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Thực hiện kiểm tra, kiểm soát các hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh đảm bảo tuân thủ Pháp luật và các chính sách, quy trình, quy chế của Công ty.
 • Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định nội bộ và quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong công ty nhằm phát hiện những thiếu sót, sai phạm, gian lận; đề xuất ý kiến chấn chỉnh kịp thời góp phần phòng ngừa rủi ro cũng như đảm bảo tính hợp pháp trong hoạt động kinh doanh, tuân thủ các quy định, quy chế trong Công ty.
 • Phân tích các điểm rủi ro tuân thủ, báo cáo lãnh đạo phụ trách và đề xuất, kiến nghị các giải pháp xử lý nhằm giảm thiểu, quản lý rủi ro và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
 • Lập hoặc kiểm tra, kiểm soát các Báo cáo của Công ty theo yêu cầu của cơ quan chức năng; giám sát và đôn đốc việc lập, nộp báo cáo của các phòng ban trong Công ty đảm bảo kịp thời hạn theo yêu cầu.
 • Theo dõi và giám sát tiến độ khắc phục, thực hiện các kiến nghị đã nêu trong các kết luận thanh, kiểm tra, kiểm toán.
 • Giám sát việc tuân thủ các quy định về an toàn tài chính.
 • Cập nhật các thay đổi về mặt chính sách, văn bản luật định có tác động đến hoạt động kiểm tra, kiểm soát của bộ phận tại công ty. Đề xuất bổ sung, chỉnh sửa các quy định liên quan đến hoạt động Kiểm tra nội bộ; Tham gia xây dựng, soạn thảo quy trình, quy định theo sự phân công của trưởng phòng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng và Lãnh đạo Công ty.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 1. Trình độ/ Bằng cấp: Tốt nghiệp ĐH  
 2. Chuyên ngành: Luật/ kế toán/ kiểm toán/ tài chính / kinh tế 
 3. Số năm kinh nghiệm làm việc: Ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Kiểm soát nội bộ.  
 4. Số năm kinh nghiệm ở vị trí/đặc thù công việc tương đồng: 01 năm trở lên. 
 5. Ngoại ngữ: Tiếng Anh                                        
 6. Vi tính: Thành thạo các phần mềm tin học phục vụ cho công việc. 
 7. Tuổi: >25               ​
 8. Năng lực Chuyên môn:
 • Có kiến thức về kiểm soát nội bộ và nghiệp vụ chứng khoán; 
 • Am hiểu pháp luật về chứng khoán và luật doanh nghiệp;  
 • Có nguyên tắc làm việc phù hợp; 
 • Có độ nhạy bén trong công việc, kỹ năng xử lý tình huống tốt và tham mưu tư vấn cho các Bộ phận trực thuộc khi có phát sinh; 

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

Nộp CV tiếng Việt về địa chỉ email: tuyendung@sbsi.vn/ hoahh@sbsi.vn
Tiêu đề email ghi rõ: Họ tên - Vị trí ứng tuyển