Quý khách lưu ý về những rủi ro có thể gặp phải trong quá trình thực hiện giao dịch trực tuyến:

  • Lỗi kỹ thuật (hoặc lỗi khác) hệ thống phần cứng, phần mềm có thể sảy ra khiến cho giao dịch gặp sự cố, không thực hiện được, thực hiện không đầy đủ hoặc không chính xác;
  • Những sự cố hoặc nguy cơ ngưng trệ hoạt động của hệ thống mạng, như nghẽn đường truyền, đứt đường truyền, dung lượng đường truyền bị hạn chế hoặc những sự cố khách quan khác khiến cho quý khách hàng không truy cập được vào hệ thống hoặc việc truyền lệnh/giao dịch bị lỗi, bị trậm trễ hoặc không thực hiện được;
  • Hệ thống gặp sự cố hoặc bị nhiễm virus làm ngưng trệ các hoạt động trao đổi thông tin hoặc làm cho việc tiếp nhận, thực hiện, xử lý giao dịch trực tiếp bị ảnh hưởng;
  • Hệ thống bị tấn công, bị can thiệp bất hợp pháp làm ngưng trệ, chậm trễ các hoạt động trao đổi thông tin
  • Việc nhận dạng quý khách hàng (Như xác định tên truy cập, Mật khẩu, thông tin khôi phục mật khẩu, email, số điện thoại...) bị lỗi hoặc gặp sự cố dẫn đến giao dịch hoặc yêu cầu của quý khách không được thực hiện;
  • Thông tin liên quan đến tài khoản của quý khách hàng bị tiết lộ hoặc bị bên thứ ba chiếm đoạt/sử dụng bất hợp pháp;
  • Bảng giá chứng khoán hoặc các thông tin chứng khoán khác có thể bị lỗi hoặc sai lệch xảy ra trong quá trình giao dịch trực tuyến;
  • Bất kỳ rủi ro nào khác theo quy định của pháp luật có thể phát sinh mà Quý khách hàng gặp phải trong quá trình giao dịch trực tuyến;
  • Quý khách hàng cần thường xuyên thay đổi Mật khẩu để tăng tính bảo mật cho giao dịch của mình;
  • SBSI không chịu trách nhiệm đối với các tổn thất, thiệt hại (nếu có) của Quý khách hàng hoặc bên thứ ba bất kì phát sinh liên quan đến những rủi ro trong giao dịch trực tuyến hoặc trong trường hợp quý khách hàng để lộ các thông tin bảo mật.