Hotline hỗ trợ (84) 2433776699

Trái phiếu

banner

Tại sao lựa chọn SB - Bond?

SB - bond là gì?

Là một hình thức đầu tư vào các sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp do SBSI cháo bán

Kỳ hạn sản phẩm đa dạng, linh hoạt.

Mức sinh lời cố định, hấp dẫn.

Chính sách hỗ trợ tối đa cho khách hàng

SBSI hỗ trợ chi phí chuyển tiền mua/bán trái phiếu.

SBSI hỗ trợ thuế thu nhập cá nhân cho khách hàng.

SBSI hỗ trợ chi phí chuyển nhượng Trái Phiếu.

Tại sao nên lựa chọn SB - Bond của SBSI

 • Alternate Text

  An Toàn

  Sản phẩm dựng với nhiều lớp đảm bảo, mang tính an toàn cao cho nhà đầu tư.

 • Alternate Text

  Linh hoạt

  Kỳ hạn của sản phẩm đa dạng, linh hoạt, SBSI cam kết mua lại cho khách hàng.

 • Alternate Text

  Lợi tức hấp dẫn

  Mức sinh lời hấp dẫn so với các công cụ đầu tư lợi nhuận cố định trên thị trường.

 • Alternate Text

  Danh mục đa dạng

  Danh mục SB - Bond liên tục được cập nhật

Danh mục SB - Bond

Thông tin trái phiếu apf

Tên TCPH: Công ty cổ phần An Phát Finance

Ngày phát hành: 15/11/2019

Ngày đáo hạn: 15/11/2022

Kỳ hạn Trái phiếu: 3 năm

Mệnh giá: 1.000.000 VNĐ

Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền

Tài sản đảm bảo: Cổ phiếu Công ty Tập đoàn An Phát Holdings (APH)

Cam kết mua lại: có cam kết mua lại từ SBSI và tổ chức phát hành

Tổ chức phát hành

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần An Phát Finance

Công ty cổ phần An Phát Finance là một thành viên của Tập đoàn An Phát Holdings, được thành lập năm 2018

Hoạt động kinh doanh chính của công ty:
Kinh doanh lĩnh vực tài chính Huy động vốn

Tập đoàn An Phát Holdings là cổ đông lớn sở hữu trực tiếp 15% vốn điều lệ, ngoài ra cổ phần của APF cũng đang được nắm giữ bởi các công ty thành viên khác trong Tập đoàn.

ảnh
Đóng lại

Góp ý của Quý khách hàng về SBSI