Hotline hỗ trợ (84) 2433776699

Trái phiếu

banner

Giới thiệu về trái phiếu

Trái Phiếu và Cổ Phiếu là 2 hình thức đầu tư chứng khoán xuất hiện đầu tiên và phổ biến trên thế giới.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, vẫn còn các nhà đầu tư chưa quen với khái niệm đầu tư trái phiếu.

Trong khi đó, đây lại là 1 trong các kênh đầu tư an toàn với lợi nhuận ổn định.

Vậy Trái Phiếu là gì? Và so với Cổ Phiếu có sự khác biệt ra sao?

 

Định nghĩa trái phiếu

Là một loại chứng khoán nợ, quy định nghĩa vụ của công ty phát hành (người vay tiền) phải trả cho người nắm giữ trái phiếu (người cho vay) một khoản tiền lãi được xác định tại một thời gian cụ thể trong tương lai và phải hoàn trả khoản vay ban đầu khi trái phiếu đến hạn.

Đặc điểm của trái phiếu

Trái phiếu là công cụ nợ, mà công ty phát hành đi vay theo phương thức có hoàn trả cả gốc lẫn lãi. Người nắm giữ trái phiếu nhận được tiền lãi là khoản thu nhập cố định thường kỳ và không phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty phát hành;

Khi công ty phát hành bị giải thể hoặc phá sản, người nắm giữ trái phiếu được ưu tiên trong quá trình thanh lý tài sản so với các cổ đông của công ty;

Trái phiếu là công cụ đầu tư, nhà đầu tư được hưởng lợi tức từ tiền lãi mà trái chủ thanh toán trong suốt kỳ hạn của trái phiếu và các quyền lợi khác nếu có.

Phân biệt trái phiếu và cổ phiếu

Điểm giống nhau

Đều là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành.

Đều được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.

Đều có thể trao đổi mua bán, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, thừa kế.

Đều là phương tiện huy động vốn với công ty phát hành.

Đều là công cụ đầu tư đối với nhà đầu tư.

Điểm khác biệt

Tiêu chí Trái phiếu Cổ phiếu
Chủ thể phát hành Do các doanh nghiệp và chính phủ phát hành Do các công ty cổ phần phát hành
Bản chất Là chứng khoán nợ, người sở hữu là chủ nợ Là chứng khoán vốn, người sở hữu là cổ đông, là một chủ sở hữu của công ty
Lợi tức thu được Người sở hữu trái phiếu được trả một tỷ lệ lãi suất nhất định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty Người sở hữu cổ phiếu được nhận cổ tức, là một khoản không cố định, phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty
Quyền và nghĩa vụ của người sở hữu Trái chủ không có quyền tham gia vào hoạt động của công ty Cổ đông có quyền tham gia vào hoạt động của công ty
Thời hạn Trái phiếu có thời hạn nhất định Không có thời hạn và gắn liền với sự tồn tại của công ty
Hoàn vốn Được hoàn vốn khi đến hạn Không được hoàn vốn trực tiếp
Tính rủi ro Thường ít rủi ro, rủi ro phụ thuộc vào độ an toàn của doanh nghiệp Độ rủi ro cao
Khi công ty phá sản hoặc giải thể Người nắm giữ trái phiếu được ưu tiên thanh toán trước cổ phiếu Phần vốn góp của cổ đông được thanh toán sau cùng khi đã thanh toán hết các nghĩa vụ khác
ảnh
Đóng lại

Góp ý của Quý khách hàng về SBSI