SBSI không có bất kỳ đảm bảo nào, dù rõ ràng hay ngầm định, bao gồm không giới hạn những đảm bảo liên quan đến thông tin, dịch vụ hay sản phẩm được cung cấp, chào bán trên hoặc thông qua kết nối với website của SBSI hay bất kỳ một sự đảm bảo ngầm định về khả năng mua bán được, hoặc phù hợp với mục đích cụ thể, hay không có bất kỳ sự vi phạm nào.

SBSI và các đối tác, nhà cung cấp của SBSI không phải chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào về những thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, do vị xử phạt, do ngẫu nhiên, do một tình huống cụ thể hay mang tính chất hệ quả nào phát sinh từ, hoặc do liên hệ theo một cách nào đó với việc sử dụng website của SBSI hoặc với việc bị gián đoạn hoặc không sử dụng được website của SBSI hay chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin nào (Bao gồm cả thông tin về doanh nghiệp), phần mề, sản phẩm và dịch vụ nhận được qua, hay xuất phát từ việc sử dụng website của SBSI, Cho dù có dựa trên hợp đồng, hay ngoài hợp đồng, do nghĩa vụ theo pháp luật, hay những nguyên nhân khác.

Việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trên website này có thể được SBSI kiểm soát và theo dõi. Thông tin thu thập được có thể được SBSI sử dụng cho mục đích phục vụ hoạt động kinh doanh hoặc các mục đích khác theo quy định của pháp luật.

Tuyên bố loại trừ trách nhiệm này áp dụng đối với tất cả những thiệt hại hoặc tổn thất gây ra do bất kỳ sự không hoạt động được, do lỗi, do không thực hiện, do gián đoạn, do xóa bỏ, do khiếm khuyết, ngưng trệ trong quá trình vận hành hoặc truyền dẫn, do virus máy tính, do hỏng đường truyền, do trộm cắp hoặc phá hoại, hoặc do truy nhập trái phép, sửa đổi trái phép hoặc sử dụng trái phép các bản ghi, cho dù đó là di vi phạm hợp đồng hay ngoài hợp đồng, do vô ý hoặc do bất kỳ một nguyên nhân nào khác.