Quý Khách đăng nhập vào tài khoản theo Số tài khoản và Mật khẩu giao dịch online theo link sau: https://trading.sbsi.vn
Bảng giá giao dịch với nhiều công cụ hỗ trợ đắc lực
  • Dữ liệu giá nhanh và ổn định
  • Bộ lệnh hỗ trợ giao dịch: Lệnh điều kiện, lệnh trailing, lệnh chốt lời cắt lỗ, lệnh 24/7...
  • Đồ thị nến real time
  • Tác động của cổ phiếu lên chỉ số VNIndex, HNXindex, VN30, HNX30…
  • So sánh dòng tiền giữa các phiên của chỉ số, cổ phiếu
  • Thông tin doanh nghiệp