Là hình thức chuyển tiền giữa các tiểu khoản chứng khoán mở tại SBSI với nhau. Tiền sẽ về tài khoản nhận ngay sau khi bút toán chuyển tiền được thực hiện thành công.
Để thực hiện chuyển tiền nội bộ, khách hàng có thể thực hiện giao dịch qua các hình thức sau:
  • Trực tiếp thực hiện chuyển tiền nội bộ tại SBSI;
  • Qua Online trading (hệ thống giao dịch cũ): http://online.sbsi.vn
  • Qua Bảng giá (hệ thống giao dịch mới): http://trading.sbsi.vn
  • Qua Mobile App
Lưu ý: Các lệnh chuyển khoản nội bộ không bị tính phí.
Nếu có câu hỏi hay bất kỳ thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ Phòng Dịch vụ Chứng khoán của SBSI: 024 3377 6699/ (Nhánh 1)