Khách hàng trong nước:
Để nộp tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán, khách hàng nộp tiền trực tiếp hoặc chuyển khoản vào Tài khoản tiền gửi nhà đầu tư trong nước của SBSI tại các ngân hàng sau:

Tên đơn vị thụ hưởng:   Công ty cổ phần chứng khoán Stanley Brothers
Tại:
STT Tên ngân hàng Chi nhánh Số tài khoản
1 SHB Thăng Long 1012 930 688
2 BIDV Hà Thành 122 5555 886
3 VietcomBank Sở giao dịch 0011 0044 21929
4 VietinBank Chi nhánh Ba Đình 113 00268 6078
5 ACB Thăng Long 2 737 397
6 Techcombank Ba Đình 19134651822014
7 VP Bank Hà Thành 196 599 061
8 MSB (Maritime Bank) Đống Đa 031 010 1024 2686
9 Ngân hàng MB chi nhánh Trần Duy Hưng 0831108204119
Nội dung nộp tiền: Nộp tiền vào tài khoản 088Cxxxxxx của Nguyễn Văn A
 
Khách hàng nước ngoài: Khách hàng nộp tiền trực tiếp / chuyển khoản vào Tài khoản tiền gửi nhà đầu tư nước ngoài của SBSI:
Tên đơn vị thụ hưởng Công ty cổ phần chứng khoán Stanley Brothers
Số tài khoản: 1221 000 1608 016 (Chỉ áp dụng cho KH nước ngoài)
Tại BIDV – CN Hà Thành

Nếu có câu hỏi hay bất kỳ thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ Phòng Dịch vụ Chứng khoán của SBSI: 024 3377 6699/ (Nhánh 1)