Để bắt đầu giao dịch chứng khoán tại SBSI, Khách hàng cần thực hiện mở Tài khoản giao dịch chứng khoán. Tài khoản này dùng để giao dịch, quản lý tiền và chứng khoán. 
Khách hàng có thể lựa chọn một trong những phương thức sau:
  1. Mở tài khoản tại Sàn giao dịch:
Khách hàng trực tiếp tới Quầy giao dịch của SBSI, mang theo các giấy tờ cần thiết để thực hiện mở tài khoản. Giấy tờ cần mang theo gồm:
  • Khách hàng là Cá nhân trong nước: CMND (Bản gốc, còn hạn sử dụng)
  • Khách hàng là Tổ chức trong nước, cá nhân nước ngoài và Tổ chức nước ngoài: Xem chi tiết tại mục 3
  1. Đăng ký mở tài khoản trực tuyến:
  • Quý khách có thể đăng ký thông tin mở tài khoản trên website: http://sbsi.vn
  • Sau khi hoàn tất đăng ký, SBSI sẽ liên hệ với Quý Khách để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và hỗ trợ giao dịch.
  1. Hồ sơ mở tài khoản giao dịch chứng khoán gồm:
1. Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán: 02 bản
2.  Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán: 02 bản
3. Và các giấy tờ sau:
    Khách hàng là Cá nhân trong nước:
   1.  CMND
    Khách hàng là Tổ chức trong nước:
   1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 01 bản sao có công chứng
   2. CMND của người đại diện theo pháp luật: 01 bản sao
   3. CMND của người được ủy quyền giao dịch: 01 bản sao (Nếu có)
   4. Văn bản chỉ định người được ủy quyền giao dịch: 01 bản gốc (Nếu có)
    Khách hàng là Cá nhân nước ngoài:
   1. Giấy đăng ký Mã số giao dịch: 01 bản
   2. Giấy uỷ quyền đại diện đăng ký mã số giao dịch chứng khoán: 01 bản
   3. ID/Hộ chiếu: 01 bản sao công chứng
    Khách hàng là Tổ chức nước ngoài:
   1. Giấy đăng ký mã số giao dịch: 01 bản
   2. Giấy uỷ quyền đại diện đăng ký mã số giao dịch chứng khoán: 01 bản
   3. Văn bản chỉ định/giấy uỷ quyền của nhà đầu tư nước ngoài cho đại diện giao dịch: 01 bản (nếu có)
   4. Phiếu thông tin về đại diện giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài: 01 bản (nếu có)
   5. Giấy phép thành lập của tổ chức tại nước sở tại: 01 bản sao hợp lệ*
   6. CMND/ID/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức: 01 bản sao
   7. CMND/ID/Hộ chiếu của người được uỷ quyền đại diện giao dịch: 01 bản sao công chứng
   8. Hợp đồng mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp: 01 bản sao
 
Lưu ý:
  • Bản sao hợp lệ là bản sao được công chứng, chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền nước sở tại và hợp pháp hóa lãnh sự bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam (hồ sơ công chứng, chứng thực phải có thời hạn không quá 01 năm, tính tới thời điểm nhà đầu tư nước ngoài gửi hồ sơ cho thành viên lưu ký).
  • Khách hàng là cá nhân/tổ chức nước ngoài cần xin phê duyệt Mã giao dịch chứng khoán (Trading Code) trước khi tiến hành mở tài khoản giao dịch chứng khoán.
  • Theo quy định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, mỗi cá nhân/tổ chức chỉ được phép mở một tài khoản giao dịch tại mỗi công ty chứng khoán.