SBSI cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng với chi phí thấp, hệ thống nhanh và ổn định, giúp đáp ứng các yêu cầu về giao dịch của khách hàng.
  • Cung cấp đa dạng dịch vụ
  • Môi giới cổ phiếu, trái phiếu và phái sinh
  • Giao dịch lô lớn
  • Tư vấn đầu tư và thoái vốn
  • Lưu ký
  • Định giá OTC, định giá trái phiếu
  • Đặt lệnh linh hoạt
  • Bảng giá Online trading chuyên nghiệp với đầy đủ tiện ích giao dịch
  • Mobile app