Dịch vụ tư vấn M&A của SBSI giúp khách hàng (bên mua hoặc bên bán hoặc cả hai) trong việc tìm kiếm đối tác phù hợp nhất, kết nối bên mua và bên bán trên tinh thần đôi bên cùng có lợi. SBSI cung cấp các dịch vụ trọn gói cho bên bán hoặc bên mua từ các khâu lên kế hoạch cấu trúc giao dịch, xác định bên mua hoặc bên bán mục tiêu, thẩm định đặc biệt (DD), định giá, thương lượng mua bán, và hỗ trợ các vấn đề thủ tục pháp lý cần thiết để đảm bảo giao dịch thành công.
Dịch vụ Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A) của SBSI gồm các bước:
 •     Xây dựng chiến lược, tìm kiếm và lựa chọn đối tượng để thực hiện M&A.
 •     Khảo sát và xác định giá trị doanh nghiệp để đưa ra mức giá hợp lý.
 •     Tư vấn lựa chọn phương thức mua bán sáp nhập
 •     Tư vấn các thủ tục giấy tờ pháp lý liên quan.
Tư vấn bên Mua (thường là tư vấn mua lại phần số lượng cổ phần lớn trong các công ty Việt Nam) sẽ gồm các bước chính:
 •     Tìm kiếm và sắp xếp giao dịch,
 •     Báo cáo tiếp cận thị trường,
 •     Thực hiện điều nghiên và soát xét cẩn trọng,
 •     Thực hiện giao dịch.
Tư vấn Bên bán (điển hình là tư vấn các công ty Việt Nam tìm kiếm cổ đông chiến lược cho các đợt phát hành chứng khoán) sẽ bao gồm các công đoạn:
 •     Tái cấu trúc nguồn vốn
 •     Chuẩn bị báo cáo điều nghiên và soát xét cẩn trọng
 •     Vạch kế hoạch phát triển dài hạn
 •     Chuẩn bị chiến lược đàm phán
 •     Hỗ trợ quá trình đàm phán