Với dịch vụ này, SBSI có thể tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc huy động vốn từ các nhà đầu tư thông qua các sản phẩm tài chính trên thị trường nợ (trái phiếu) hoặc thị trường vốn (cổ phiếu).
Hỗ trợ doanh nghiệp có nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp, tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược tham gia vào quá trình phát triển của Công ty.
Theo đó, phạm vi công việc bao gồm:
  • Tiếp nhận nhu cầu của doanh nghiệp
  • Nghiên cứu tình hình tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp
  • Xây dựng sản phẩm, tìm kiếm và liên hệ các nhà đầu tư
  • Chuẩn bị hồ sơ trong quá trình tư vấn huy động vốn cho khách hàng
  • Giải trình, đàm phán các điều khoản, và chốt giao dịch
  • Thu xếp và hoàn thành các tài liệu giao kết để các bên ký và giải ngân
Chúng tôi tin rằng các chuyên gia tư vấn cấp cao của chúng tôi sẽ hỗ trợ hiệu quả Quý khách hàng thực hiện tốt các công việc trên để có được nguồn vốn phù hợp và chi phí tốt nhất có thể trên thị trường

CÁC DỊCH VỤ CUNG CẤP:

Tư vấn phát hành cổ phiếu/trái phiếu ra công chúng
SBSI cung cấp trọn gói dịch vụ tư vấn phát hành cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng cho doanh nghiệp bao gồm tìm hiểu và đánh giá công ty, lập phương án phát hành, hội thảo giới thiệu doanh nghiệp tới nhà đầu tư và lập phương án phân phối. Chúng tôi cũng hỗ trợ khách hàng trong việc công bố thông tin trên thị trường trước và sau khi phát hành cũng như trong việc quan hệ với nhà đầu tư sau đó.
Tư vấn phát hành cổ phiếu/trái phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư tổ chức, đối tác chiến lược
Trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp, vốn đầu tư luôn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh doanh, mở rộng ra các thị trường mới và duy trì tăng trưởng. Hiện nay có khá nhiều kênh huy động vốn, trong số đó, phát hành riêng lẻ là một lựa chọn hoàn hảo cho doanh nghiệp cần huy động vốn nhưng chưa sẵn sàng niêm yết ra công chúng.