SBSI thông báo áp dụng Điều kiện và điều khoản sử dụng dịch vụ giao dịch ký quỹ mới từ ngày 10/04/2019. Quý Khách vui lòng xem file đính kèm để biết chi tiết.
Tải file: Tại đây