Công cụ



STT Sàn TĐ giá so với phiên trước (%) KL mua NĐTNN GT mua NĐTNN KL bán NĐTNN GT bán NĐTNN Thị giá Giá tham chiếu EPS P/E Hệ số beta Tổng KLGD
1 BHG UPCoM 0.00 0 0 0 0 0 12.1 0.00 0.00 0.00 0
2 BRS UPCoM 0.00 0 0 0 0 0 14 0.00 0.00 0.00 0
3 BSL UPCoM 0.00 0 0 0 0 0 13 0.00 0.00 0.00 0
4 CIP UPCoM 0.00 0 0 0 0 0 20.7 0.00 0.00 0.00 0
5 DKP UPCoM 0.00 0 0 0 0 0 10 0.00 0.00 0.00 0
6 DX2 UPCoM 0.00 0 0 0 0 0 10.2 0.00 0.00 0.00 0
7 EPH UPCoM 0.00 0 0 0 0 0 7.1 0.00 0.00 0.00 0
8 FGL UPCoM 0.00 0 0 0 0 0 11.1 0.00 0.00 0.00 0
9 HTK UPCoM 0.00 0 0 0 0 0 11.5 0.00 0.00 0.00 0
10 IRC UPCoM 0.00 0 0 0 0 0 9.7 0.00 0.00 0.00 0
Hỏi đáp TT
VN-index:
HNX-index: