Hotline hỗ trợ (84) 2433776699

Về SBSI

banner

Công bố thông tin

Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ của HNX tháng 11.2021

06/12/2021

Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ của HNX tháng 11.2021

Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ của HSX tháng 11.2021

06/12/2021

Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ của HSX tháng 11.2021

Loại bỏ mã chứng khoán ITD trong Danh mục CK cho vay GDKQ

03/12/2021

Loại bỏ mã chứng khoán ITD trong Danh mục CK cho vay GDKQ

Loại bỏ mã chứng khoán VPH trong Danh mục CK cho vay GDKQ

02/12/2021

Loại bỏ mã chứng khoán VPH trong Danh mục CK cho vay GDKQ

Bổ sung mã chứng khoán vào Danh mục CK cho vay GDKQ

24/11/2021

Bổ sung mã chứng khoán vào Danh mục CK cho vay GDKQ

Báo cáo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ của HNX tháng 10.2021

01/11/2021

Báo cáo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ của HNX tháng 10.2021

Báo cáo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ của HSX tháng 10.2021

01/11/2021

Báo cáo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ của HSX tháng 10.2021

SBSI_Đính chính Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021

22/10/2021

SBSI_Đính chính Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021

Báo cáo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ Quý 4/2021

11/10/2021

Báo cáo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ Quý 4/2021

Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện GDKQ của HNX tháng 09.2021

04/10/2021

Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện GDKQ của HNX tháng 09.2021

ảnh
Đóng lại

Góp ý của Quý khách hàng về SBSI