Hotline hỗ trợ (84) 2433776699

Về SBSI

banner

Tin SBSI

ĐHĐCĐ Thường niên CTCP Chứng khoán Stanley Brothers: Đẩy mạnh áp dụng công nghệ trong quản lý sản phẩm và dịch vụ số trong năm 2023

25/04/2023

Ngày 25/4/2023, CTCP Chứng khoán Stanley Brothers (SBSI) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023, trong đó đánh giá hiệu quả kinh doanh năm 2022, thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận 2023 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

ảnh
Đóng lại

Góp ý của Quý khách hàng về SBSI