THỜI GIAN NHẬN VIỆC: ĐI LÀM SAU TẾT

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  • Quản lý và chịu trách nhiệm thúc đẩy nhân sự khu vực hoàn thành chỉ tiêu KPIs đặt ra
  • Tuyển dụng và đào tạo phát triển nhân sự.
  • Duy trì và chăm sóc khách hàng thường xuyên để phát triển mối quan hệ, hoàn thành chỉ tiêu KPIs hàng tháng.
  • Lập các kế hoạch báo cáo kinh doanh, phương án đến hạn định kỳ hàng tuần, hàng tháng gửi Ban Giám đốc.
  • Đề xuất và tham mưu cho Ban Giám đốc về chiến lược kinh doanh, quy trình, sản phẩm cho phù hợp thị trường.
  • Đốc thúc nhân viên hoàn thiện hồ sơ giấy tờ cho các bộ phận back office.
  • Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Công ty.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1.  Trình độ/ Bằng cấp: Đại học                Chuyên ngành: Kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng….

2.  Số năm kinh nghiệm làm việc: Ít nhất 05 năm làm việc ở lĩnh vực môi giới, tư vấn đầu tư, trong các công ty chứng khoán, tổ chức tài chính

3.  Số năm kinh nghiệm ở vị trí / đặc thù công việc tương đồng: 5 năm

4.  Hiểu rõ về sản phẩm Trái Phiếu doanh nghiệp, về thị trường đầu tư tài chính và nhu cầu của khách hàng.

5.  Có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực huy động Trái Phiếu Doanh nghiệp hoặc lĩnh vực tương đương.

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

Nộp CV tiếng Việt về địa chỉ email: tuyendung@sbsi.vn/ hoahh@sbsi.vn
Tiêu đề email ghi rõ: Họ tên - Vị trí ứng tuyển