THỜI GIAN NHẬN VIỆC: ĐI LÀM SAU TẾT

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  • Tiếp nhận các đề xuất, yêu cầu tuyển dụng, xác định kênh, nguồn tuyển dụng hiệu quả.
  • Tham gia thiết lập bảng mô tả công việc cho các vị trí tuyển dụng.
  • Triển khai công tác tuyển dụng theo quy định, hoàn thành kế hoạch tuyển dụng nhân sự so với định biên từng thời kì:
Tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ trên các mạng tuyển dụng và các nguồn khác.
Liên hệ với ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn và trực tiếp tham gia phỏng vấn (nếu cần).
Thông báo kết quả phỏng vấn cho ứng viên trúng tuyển và gửi thư cảm ơn đối với ứng viên không đạt.
  • Xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về nguồn ứng viên tiềm năng (theo ngành nghề, kinh nghiệm, trình độ) nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng hiện tại và trong tương lai cho công ty.
  • Hoạt động xây dựng thương hiệu Tuyển dụng: Tham gia xây dựng Brand trên fanpage, Ngày hội việc làm,...
  • Duy trì và mở rộng quan hệ với các đầu mối tuyển dụng nhằm xây dựng kênh cung cấp nguồn ứng viên ổn định và đa dạng.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng và Lãnh đạo Công ty.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1.  Trình độ/ Bằng cấp: Đại học                Chuyên ngành: Quản trị nhân sự, Kinh tế,...

2.  Số năm kinh nghiệm làm việc: Ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng trong đó tối thiểu 02 năm có kinh nghiệm tuyển dụng tại các công ty Tài chính, Chứng khoán, Ngân hàng, bảo hiểm.

3.  Số năm kinh nghiệm ở vị trí / đặc thù công việc tương đồng: 03 năm trở lên

4.  Hiểu biết về ngành kinh doanh và mô hình kinh doanh (chứng khoán, ngân hàng, công ty tài chính, bảo hiểm)

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

Nộp CV tiếng Việt về địa chỉ email: tuyendung@sbsi.vn/ hoahh@sbsi.vn
Tiêu đề email ghi rõ: Họ tên - Vị trí ứng tuyển