Phòng: Kiểm soát Nội bộ
Loại hình công việc: Toàn thời gian
Địa điểm làm việc: Tầng 9, tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
 
Mô tả công việc:
 1. Đánh giá độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách pháp luật, Điều lệ, các quyết định của Ban Giám đốc.
 2. Tham mưu xây dựng Quy chế, Quy định, Quy trình kiểm soát, Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
 3. Đánh giá tính chính xác, hợp lý của các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.
 4. Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy trình quy chế, phân cấp ủy quyền và đạo đức nghề nghiệp trong công ty nhằm phát hiện những thiếu sót, sai phạm, gian lận, đề xuất ý kiến chấn chỉnh kịp thời góp phần phòng ngừa rủi ro cũng như đảm bảo tính hợp pháp trong hoạt động kinh doanh, tuân thủ các quy định, quy chế trong Công ty
 5. Kiểm tra, xem xét và đánh giá theo định kỳ hoặc theo yêu cầu về hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ trực thuộc Ban Giám đốc nhằm hoàn thiện hệ thống này.
 6. Phân tích các điểm rủi ro, báo cáo lãnh đạo phụ trách và đề xuất, kiến nghị các giải pháp xử lý nhằm giảm thiểu, quản lý rủi ro và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
 7. Rà soát các vi phạm trong nội bộ công ty.
 8. Triển khai thực hiện, các kế hoạch kiểm toán nội bộ, soát xét toàn bộ công việc kiểm toán nội bộ công ty theo kế hoạch.
 9. Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Pháp luật và Ban Giám đốc.
 10. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính bảo mật trong quá trình thực hiện kiểm soát.
 11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng và Lãnh đạo Công ty.
Yêu cầu:
 • Trình độ/ Bằng cấp: Cử nhân trở lên              
 • Chuyên ngành: Luật/kế toán/kiểm toán
 • Số năm kinh nghiệm làm việc: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Kiểm soát nội bộ.
 • Vi tính: Thành thạo các phần mềm tin học phục vụ cho công việc.
 • Ứng viên có Chứng chỉ Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán và Chứng chỉ Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán hoặc Chứng chỉ hành nghề chứng khoán.                                      

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

Nộp CV tiếng Việt về địa chỉ email: tuyendung@sbsi.vn/ hoahh@sbsi.vn
Tiêu đề email ghi rõ: Họ tên - Vị trí ứng tuyển