Trong hai ngày 24-25/3/2020, SBSI đã triển khai khóa đào tạo nội bộ cho nhân viên mới. Chương trình đào tạo gồm hai nội dung chính là Văn hóa – Hội nhập và Kinh nghiệm bán hàng – Quy trình vận hành nghiệp vụ. Đây là hoạt động bắt buộc đối với toàn bộ nhân viên khi bắt đầu gia nhập đội ngũ SBSI.
Xuyên suốt 4 buổi đào tạo, các cán bộ quản lý đã cung cấp cho 14 nhân viên mới hiểu rõ văn hóa đặc trưng của công ty, cùng chia sẻ thông tin về danh mục sản phẩm hiện hành mà SBSI đang cung cấp, kinh nghiệm bán hàng thành công và quy trình vận hành phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ liên quan.
Kết thúc khóa đào tạo, 100% học viên đều vượt qua bài kiểm tra đầu ra một cách xuất sắc và cam kết nâng cao tinh thần làm việc hết lòng, có trách nhiệm để cung cấp sản phẩm dịch vụ tới khách hàng ngày càng chuyên nghiệp, uy tín và hiệu quả hướng tới mục tiêu giúp SBSI sớm khẳng định được tên tuổi, vị thế trên thị trường chứng khoán Việt Nam.