1. Tên tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng:
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị
Địa chỉ: Số 45 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

2. Thông tin về tổ chức có cổ phiếu được chuyển nhượng:
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ
Địa chỉ trụ sở chính: Đường Trần Bình Trọng, khu phố 8, phường 5, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Ngành nghề kinh doanh chính: Thu gom rác thải không độc hại, Thu gom rác thải độc hại, Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại, Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại, duy trì chăm sóc cây xanh công viên, thoát nước và chiếu sáng đô thị, …
Vốn điều lệ: 3.320.190.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ ba trăm hai mươi triệu một trăm chín mươi nghìn đồng).

3. Cổ phần chào bán thông qua đấu giá:
- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần chào bán: 64.279 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 33.505 đồng/ cổ phần  

4. Điều kiện tham dự đấu giá: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần do Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers ban hành.

5. Tổ chức bán đấu giá:
Công ty CP Chứng khoán Stanley Brothers
Tầng 09, tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

6. Thời gian, địa điểm cung cấp thông tin về đợt đấu giá, nộp đơn đăng ký và tiền đặt cọc mua cổ phần:
Từ 08h30 ngày 15/03/2019 tới 17h30 ngày 29/03/2019 tại Công ty CP Chứng khoán Stanley Brothers - Tầng 09, tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

7. Thời gian, địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá:
- Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu: Chậm nhất 10h00 ngày 05/04/2019
- Gửi qua bưu điện: Chậm nhất 12h00 ngày 04/04/2019

8. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá cổ phần:
Thời gian: 10h00 ngày 05 tháng 04  năm 2019
Địa điểm tổ chức đấu giá: CTCP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ  – Đường Trần Bình Trọng, khu phố 8, phường 5, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam

9. Thời gian nộp tiền mua cổ phần trúng đấu giá: chậm nhất đến ngày 15/04/2019.

10. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc mua cổ phần cho các nhà đầu tư không trúng đấu giá: chậm nhất đến ngày 12/04/2019.
Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cổ phần Nhà đầu tư tham khảo tại địa điểm đăng ký và file đính kèm

Tải tài liệu