SBSI xin thông báo Kết quả bán đấu giá cổ phần của UBND tỉnh Quảng Trị tại CTCP Môi trường và công trình đô thị Đông Hà, chi tiết quý vị vui lòng xem ở file đính kèm dưới đây.
Tài liệu đính kèm