THÔNG BÁO 
• Căn cứ Hợp đồng dịch vụ quản lý cổ đông giữa CTCP Minh Hưng Quảng Trị và CTCP Chứng khoán Stanley Brothers 
•  Căn cứ đơn báo mất của cổ đông Nguyễn Thị Nhung ngày 29/06/2021 
Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần sau: 
• Tên cổ đông: Nguyễn Thị Nhung  
• Số CMND:   001187026349   Cấp ngày: 11/06/2019   Tại: Cục QLHC về trật tự xã hội 
 • Mã cổ đông: GMH0105 
• Số cổ phần sở hữu: 12.000 cổ phần (Bằng chữ: Mười hai nghìn cổ phần) 
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại nào, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Minh Hưng Quảng Trị sẽ cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Nguyễn Thị Nhung.  
Mọi chi tiết xin liên hệ: 
Phòng Tư vấn Tài chính doanh nghiệp – Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers 
• Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội  
• Điện thoại: 024.3377.6699 (ext: 234)  
Trân trọng !