Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (SBSI) xin trân trọng thông báo về việc đấu giá cổ phần chào bán ra công chúng CTCP Minh Hưng Quảng Trị 
 
1. Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị. 
2. Địa chỉ trụ sở chính: Km8, Quốc lộ 9, Phường 4, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam.
3. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao  
4. Vốn điều lệ: 160.000.000.000 đồng
5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 500.000 cổ phần
6. Giá trị cổ phần đấu giá: 5.000.000.000 đồng
7. Thời gian đấu giá: 12/11/2021
8. Giá khởi điểm: 11.000 đồng/ cổ phần
9. Số mức giá: 2
10. Bước khối lượng: 100 cổ phần
11. Bước giá: 100 đồng
12. Khối lượng tối thiểu: 100 cổ phần
13. Khối lượng cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép đăng ký mua: 500.000 cổ phần
14. Khối lượng cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép đăng ký mua: 0 cổ phần
15. Thời gian làm thủ tục đăng ký và đặt cọc: từ ngày 15/10/2021 đến 16h00 ngày 04/11/2021.
17. Tài liệu đính kèm tại đây
Link tài liệu đính kèm:  https://drive.google.com/drive/folders/1pLy4uLjtcaDrGyuUhYsVWj-LmfVozxtB?usp=sharing