THÔNG BÁO 
• Căn cứ Hợp đồng Đại lý Đăng ký lưu ký và quản lý chuyển nhượng giữa CTCP Ozen Health and Beauty và CTCP Chứng khoán Stanley Brothers 
• Căn cứ Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu của Khách hàng Lê Thị Hảo ngày 05/05/2023.
 
Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers xin thông báo về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu YBBCH2124001 do CTCP Ozen Health and Beauty phát hành như sau:
 
STT Họ tên người SHTP Địa chỉ GĐKSH Ngày Cấp Nơi cấp Số lượng sở hữu (TP)    
   
1 LÊ THỊ HẢO Khu 5, Thụy Lôi, Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội 001160035951 10/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH 200    
 
Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại nào, CTCP Chứng khoán Stanley Brothers sẽ cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu cho Khách hàng trên.
Mọi chi tiết xin liên hệ: 
Phòng Nghiệp vụ – Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers 
• Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội  
• Điện thoại: 024.3377.6699 (ext: 114)