• Căn cứ Hợp đồng Đại lý Đăng ký lưu ký và quản lý chuyển nhượng giữa CTCP Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục và CTCP Chứng khoán Stanley Brothers 
• Căn cứ Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu của Khách hàng ngày 16/05/2023.
 
Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers xin thông báo về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu EIGCH2227001, EIGCH2227002 do CTCP Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục phát hành như sau:
 
STT Mã TP Họ tên người SHTP Địa chỉ GĐKSH Ngày Cấp Nơi cấp Số lượng sở hữu    
   
1 EIGCH2227001 DƯƠNG THỊ THUỲ HƯƠNG Số 22/366/36 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 010184000249 18/12/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH                    1,100    
2 EIGCH2227002 DƯƠNG THỊ THUỲ HƯƠNG Số 22/366/36 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 010184000249 18/12/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH                      500    
 
Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại nào, CTCP Chứng khoán Stanley Brothers sẽ cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu cho Khách hàng trên.
Mọi chi tiết xin liên hệ: 
Phòng Nghiệp vụ – Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers 
• Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội  
• Điện thoại: 024.3377.6699 (ext: 114)