Thực hiện quy định của Luật Lao động, thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam về việc nghỉ giao dịch nhân dịp Giải phóng Miền Nam (30/4) và Quốc tế lao động (01/05) Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (SBSI) xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng lịch nghỉ giao dịch như sau:

  • Ngày nghỉ giao dịch: từ Thứ Hai, ngày 29/04/2024 đến Thứ Tư, ngày 01/05/2024 
  • Ngày giao dịch trở lại: Thứ Năm, ngày 02/05/2024.


Kính chúc Quý khách có kỳ nghỉ lễ nhiều niềm vui và hạnh phúc!
Trân trọng thông báo!