Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (SBSI) xin trân trọng thông báo về việc đấu giá cổ phần chào bán ra công chúng CTCP Tập đoàn An Phát Holdings:

1. Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
2. Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN11 + CN12, cụm CN An Đồng, Thị Trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
3. Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu; Hoạt động tư vấn quản lý; Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; ...
4. Vốn điều lệ: 1.423.773.390.000 đồng
5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 4.300.000 cổ phần
6. Giá trị cổ phần đấu giá: 43.000.000.000 đồng
7. Thời gian đấu giá: 22/06/2020
8. Giá khởi điểm: 25.000 đồng/ cổ phần
9. Số mức giá: 2
10. Bước khối lượng: 100 cổ phần
11. Bước giá: 100 đồng
12. Khối lượng tối thiểu: 100 cổ phần
13. Khối lượng cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép đăng ký mua: 4.300.000 cổ phần
14. Khối lượng cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép đăng ký mua: 4.300.000 cổ phần
15. Tổng khối lượng cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 4.300.000 cổ phần
16. Thời gian làm thủ tục đăng ký và đặt cọc: từ ngày 26/05/2020 đến 16h00 ngày 12/06/2020

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Ngân hàng Đầu tư - Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers, số điện thoại (84) 2433 776 699- máy lẻ 235
File đính kèm: Tại đây