Kính gửi: Quý nhà đầu tư
Căn cứ theo nội dung công văn số 704/SGDHCM-TV. Trong phiên giao dịch sáng ngày 01/06/2021, giá trị giao dịch chứng khoán đã vượt mức 21,7 nghìn tỷ đồng, nên đã dẫn tới tình trạng báo động đối với an toàn của hệ thống. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố ngừng giao dịch ngày 01/06/2021. Giá đóng cửa của chứng khoán sẽ là giá khớp lệnh cuối cùng của phiên buổi sáng.