Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (SBSI) xin trân trọng thông báo về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng CTCP Tập đoàn BGI
 
1. Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
3. Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác  
4. Vốn điều lệ: 240.229.530.000 đồng 
5.  Số lượng chào bán: 24.022.639 cổ phiếu
6.      Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu. 
7.      Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 240.226.390.000 đồng.
8.      Phương thức phân phối: chào bán cho cổ đông hiện hữu  
9.      Số lượng đăng ký mua tối thiểu: không quy định  
10.      Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 28/10/2021 đến ngày 16/11/2021. 
11.      Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:  
  • Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. 
  • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI tại Tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 
12.    Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 28/10/2021 đến ngày 16/11/2021. 
13.      Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu: