Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (SBSI) xin trân trọng thông báo về việc đấu giá cổ phần chào bán ra công chúng CTCP Nhựa An Phát Xanh như sau:

 
 1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh
 2. Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN11 + CN12, Cụm Công nghiệp An Đồng, Thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương;
 3. Số điện thoại: 02203 755 997                   Website: https://www.anphatbioplastics.com
 4. Cổ phiếu chào bán:
  • Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh
  • Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  • Số lượng đăng ký chào bán: 100.000.000 cổ phiếu
 5. Mục đích huy động vốn: bổ sung vốn lưu động, trả nợ vay
 6. Phương thức chào bán: Đấu giá công khai qua Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
 7. Giá khởi điểm bán đấu giá: 12.000 đồng/cổ phiếu
 8. Số lượng đăng ký mua: Tối thiểu là 100 cổ phiếu và đặt theo bội số của 100 cổ phiếu
 9. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 08h00 ngày 23/5/2022 đến 16h00 ngày 22/06/2022.
 10. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 28/06/2022.
 11. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 30/06/2022 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
 12. Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM – số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 13. Thời gian gửi thông báo và thu tiền mua cổ phần của các nhà đầu tư theo kết quả đấu giá bán cổ phần: từ ngày 01/07/2022 đến ngày 09/07/2022.
 14. Thời gian hoàn trả tiền cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá mà không được mua: từ ngày 01/07/2022 đến ngày 07/07/2022.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Ngân hàng Đầu tư - Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers, số điện thoại (84) 2433 776 699 - máy lẻ 235
File đính kèm:
Tài liệu đính kèm