VN-index: 769.11 0 (0%)

HNX-index: 106.84 0 (0%)

Hotline hỗ trợ (84) 2433776699

Thông tin thị trường

ảnh

Giao dịch NĐT NN

Mã chứng khoán

STT Ngày Mã CK KLGD ròng GTGD ròng Thay đổi KL mua GT mua KL bán GT bán Room còn lại Đang sở hữu
1 12/08/2020 AAA 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
2 12/08/2020 AAA 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
3 12/08/2020 AAM 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
4 12/08/2020 AAM 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
5 12/08/2020 ABS 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
6 12/08/2020 ABS 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
7 12/08/2020 ABT 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
8 12/08/2020 ABT 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
9 12/08/2020 ACC 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
10 12/08/2020 ACC 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
ảnh
Đóng lại

Góp ý của Quý khách hàng về SBSI