Hotline hỗ trợ (84) 2433776699

Thông tin thị trường

ảnh

Giao dịch NĐT NN

Mã chứng khoán

STT Ngày Mã CK KLGD ròng GTGD ròng Thay đổi KL mua GT mua KL bán GT bán Room còn lại Đang sở hữu
1 22/09/2021 AAA 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
2 22/09/2021 AAA 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
3 22/09/2021 AAM 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
4 22/09/2021 AAM 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
5 22/09/2021 ABS 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
6 22/09/2021 ABS 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
7 22/09/2021 ABT 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
8 22/09/2021 ABT 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
9 22/09/2021 ACC 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
10 22/09/2021 ACC 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
ảnh
Đóng lại

Góp ý của Quý khách hàng về SBSI